05 มีนาคม 2559

โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 76-108 MHz

โมดูลเครื่องส่ง FM ขนาดเล็ก 87-108 MHz และ 76-108 MHz (ปรับได้จากเมนู)
ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 โวลต์
ใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ได้
ปรับระดับสัญญาณเข้าได้ 30 ระดับ (Vol 00-30)
มีไมค์ในตัว ถ้าต้องการใช้ไมค์ให้ถอดสายเจ็กสัญญาณ input ออก
ระยะทางการส่งสัญญาณ 50-100 เมตร ในกรณีใช้สายไฟยาวประมาณ 75 cm ต่อเป็นสายอากาศ
ราคา 400 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อคลิกที่นี่  

การเปลี่ยนความถี่ขึ้นลง
กด FRE- หรือ FRE + ถ้ากดแล้ววางจะเปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 MHz
ถ้ากดค้างจะเปลี่ยนความถี่ครั้งละ 1 MHZ


การปรับช่วงความถี่ใช้งาน

 กดปุ่ม 2 ปุ่มพร้อมกันค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จนหน้าจอขึ้นคำว่า C1 หรือ C0 จากนั้นปิดเครื่องและเปิดอีกครั้ง

C0 =  87-108MHz
C1 = 76-108 MHz 

 ปรับไฟหน้าจอ

  กดปุ่ม 2 ปุ่มพร้อมกันค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จนหน้าจอขึ้นคำว่า B1 หรือ B0 จากนั้นปิดเครื่องและเปิดอีกครั้ง

B0 = ไฟหน้าจอจะติดสว่าง 20 วินาทีแล้วดับ
B1 =  ไฟจะติดค้างตลอด