06 มีนาคม 2559

ชุดภาครับ FM 76-108 MHz มีขยายเสียง 3+3 วัตต์ ในตัว

ชุดภาครับ FM 87-108 MHz  และ 76-108 MHz (สามารถปรับได้โดยเมนู)
มีขยายเสียงในตัว 
ลำโพงซ้าย-ขวา 3 วัตต์ 
หูฟัง 0.5 วัตต์
ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 โวลต์
ขนาดบอร์ด 4.5X 7.5 cm.
ราคา 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)


การปรับแต่งความถี่ 

 กดปุ่ม VOL ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง หน้าจอจะขึ้นคำว่า C 1 หรือ C0 ซึ่งหมายความว่า 

C0 = 87-108 MHz
C1 = 76-108 MHz

 หลังจากนั้นเครื่องจะปิดตัวเองและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ


 

 ปรับไฟหน้าจอ

  
กดปุ่ม FRE ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จนหน้าจอขึ้นคำว่า B1 หรือ B0
B0 = ไฟหน้าจอจะติดสว่าง 20 วินาทีแล้วดับ B1 =  ไฟจะติดค้างตลอด

หลังจากนั้นเครื่องจะปิดตัวเองและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติปรับแต่ง squelch (ตัดเสียงซู่ซ่า ในขณะไม่มีสัญญาณ)

กดปุ่ม FRE ค้าง ขณะที่ยังเปิดเครื่องอยู่ จนเจอ SQ - ON หรือ SQ - OFF

 SQ - ON = จะไม่มีเสียงซู่ซ่า ในขณะไม่มีสัญญาณ
SQ - OFF = จะมีเสียง ซู่ซ่า ในขณะไม่มีสัญญาณ เหมาะกับการรับสัญญาณอ่อน ๆ