25 ธันวาคม 2559

ชุดคิทวงจรควบคุมก็อกน้ำอัตโนมัติ

ชุดคิทวงจรควบคุมก็อกน้ำอัตโนมัติ

เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง
ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 12 โวลต์
รีเลย์ ทนกระแส 3A 
ระยะการตรวจจับ 12 cm. (ระยะทางในการตรวจจับไกลกว่านี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุสะท้อน)
ราคา 325 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว)
ตัวอย่างการต่อใช้งานร่วมกับมอเตอร์ก็อกน้ำ 12 โวลต์