14 กุมภาพันธ์ 2560

ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ ระบบ CW (รหัสมอร์ส) ความถี่ 7 MHz กำลัง 0.5 วัตต์

ชุดคิทเครื่องส่งวิทยุ ระบบ CW (รหัสมอร์ส) ความถี่ 7 MHz กำลัง 0.5 วัตต์

ราคาชุดละ 475 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว)  • ความถี่ส่งขึ้นอยู่กับแร่ Crystal ในที่นี้จะใช้ 7.023 MHz สามารถปรับจูนได้เล็กน้อย + - 0.5 KHz กำลังส่ง 0.5 วัตต์ ที่แรงดันไฟเลี้ยง 13.8 โวลต์ 
  • มีขั้วต่อ BNC สำหรับต่อไปยังเครื่องรับวิทยุ
  • 4 ทรานซิสเตอร์ 1 ไอซี
  • CW Key สามารถต่อได้ทั้งคีย์เคาะรหัสมอร์สและต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งสัญญาณได้


การทำงานของวงจรแบบคร่าว ๆ

Q1 = วงจรกำเนิดความถี่  สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้เล็กน้อยโดยการเปลี่ยนแรงดันตกคร่อมที่ D1
Q2 = Driver / Buffer
Q3 = RF Power ขยายกำลังส่ง
Q4 =วงจร CW Switch จะเป็นตัวคอยปิด - เปิดการจ่ายไฟให้ Q1 และ Q2 ตามจังหวะการส่งสัญญาณรหัสมอร์ส
IC1 = รักษาแรงดันไฟ 8 โวลต์ ให้มีความคงที่ใช้เป็นแรงดันควบคุมการจูนความถี่
D5 = LED (สีแดง)แสดงสถานะการส่งสัญญาณ
D6 = Power LED  (สีเขียว)
L3,L4,C2,C3,C4 เป็น Low Pass Filter 


หลังจากประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้ว ต่อเครื่องเข้ากับ RF Power Meter เพื่อวัดกำลังส่ง กำลังส่งสามารถปรับแต่งได้เล็กน้อย โดยปรับความแน่น - ห่าง ของขดลวด L3 และ L4 

เมื่อปรับแต่งจนเป็นที่พอใจแล้ว ทดลองต่อร่วมกับเครื่องรับ และต่อสายอากาศเข้าที่จุด Antenna ใช้ไขควงพลาสติก/เซรามิค ปรับจูน C 12 จนกระทั่งเครื่องรับ รับสัญญาณ 7 MHz ได้แรง ชัดเจนที่สุดเป็นอันใช้ได้