11 กันยายน 2558

ชุดขยายเสียง 100+100 วัตต์ Class D ใช้ไฟ 24-32 โวลต์

ชุดขยายเสียง 100+100 วัตต์ Class D 
ไอซีเบอร์ TDA7498
ใช้ไฟ 24-32 โวลต์
ขนาดวงจร 87×72 mm.
ราคา 600 บาท
ค่าส่ง 50 บาท