16 กันยายน 2558

วงจรนับความถี่ 0.1-1000 MHz รุ่น PLJ-8LED-H

วงจรนับความถี่ 0.1-1000 MHz รุ่น PLJ-8LED-H
 ราคา 650 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)
สั่งซื้อคลิกที่นี่
 


 ขั้วต่อสาย 
ด้านซ้ายต่อไฟบวก ลบ  ด้านขวาต่อสัญญาณที่ต้องการวัด


 ต่อไฟ บวก ลบ 9-12 โวลต์ (ดูขั้วบนแผ่นวงจร)PIC16F648A
 Switch ตัวบนคือ SET ตัวล่างคือ KEY

CH A  = เลือกความถี่ที่ต้องการวัดโดยอัตโนมัติ
CH L = วัดความถี่ไม่เกิน 60 MHz
CH H = วัดความถี่สูงกว่า 60 MHzL เป็นระดับความสว่างหน้าจอ สามารถปรับได้ 8 ระดับในการวัดความถี่ แบบปกติ จะตั้งค่า IF ไว้ที่ 000000 แต่ถ้าต้องการต่อร่วมกับเครื่องรับวิทยุสามารถ บวกหรือลบ IF ตามต้องการ