01 มีนาคม 2559

วงจร เร็กกูเลเตอร์ แบบลิเนีย จ่ายไฟได้ 7 A ใช้ IC เบอร์ LT1083

วงจร เร็กกูเลเตอร์ แบบลิเนีย ไม่มีสัญญาณรบกวนแบบ Switching
จ่ายไฟได้ 7 A ใช้ IC เบอร์ LT1083   
แรงดันตกคร่อมวงจรต่ำ ไม่ถึง 1.5 โวลต์
แรงดันใช้งานอยู่ในช่วง 2.5-30 โวลต์
ปรับแรงดันขาออกได้
ขนาดแผ่นวงจร
102mmX 45mm X 1.6mm

แบบชุดคิท ราคา 350 บาท
แบบบัดกรีแล้ว ราคา 400 บาท 
เฉพาะ IC LT1083CP  ราคา 150 บาท

ราคานี้รวมค่าส่ง EMS แล้ว 

แบบที่ 1 
แบบที่ 2

แบบที่ 3


เฉพาะ IC LT1083CP
ราคา ตัวละ  150 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)