31 กรกฎาคม 2559

ชุดคิท วงจรช่วยในการจูนความถี่สำหรับระบบ CW

วงจรช่วยในการจูนความถี่สำหรับระบบ CW 
(สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับวิทยุรับส่งได้ทุกรุ่น) 

ราคา 350 บาท (รวมค่าส่ง EMS แล้ว)
ตัวอย่างการต่อสำหรับ ICOM หลาย ๆ รุ่น เช่น ICOM  IC718, IC706, IC7200 เป็นต้น
เมื่อจูนความถี่ได้ตรง ถูกต้องไฟ LED จะกระพริบตามจังหวะของรหัสมอร์สที่ส่งมา ดังตัวอย่างวีดีโอการปรับแต่ง 

การปรับแต่งทำได้หลายวิธี ผมขอยกตัวอย่างการปรับแต่งเมื่อใช้กับ ICOM IC-718
เมื่อต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยตามรูปด้านบน  ปรับวิทยุไปที่โหมด CW  ตั้งค่า BK-IN ให้เป็น Off เพื่อไม่ให้เครื่องส่งสัญญาณออกอากาศ มีแต่เสียง Side Tone ออกมาทางลำโพง จากนั้นจูน Tone Adj. จนกระทั่ง LED สว่างมากที่สุด และปรับระดับ Input Level ให้เหมาะสมไม่ให้ LED ติดค้างหรือกระพริบในขณะที่ไม่มีสัญญาณ CW เข้ามา


Side Tone ของวิทยุจะปรับได้ โดยไปที่ CW Pitch 
ค่าเดิม ๆ นั้นจะตั้งไว้ที่ 600 Hz  ถ้าเราเปลี่ยน Side Tone  เราจำเป็นต้องปรับ Tone Adj. ในวงจรของเราตามไปด้วยครับ