21 มกราคม 2559

ชุดประกอบลงปริ้นซ์ FM ST. BH1415F 100 meters มีหน้าจอ บัดกรีและปรับแต่งแล้วตามรูป

ชุดเครื่องส่ง FM ความถี่ 88-108 MHz แบบบัดกรีและปรับแต่งแล้ว ไม่มีกล่อง ไม่มีเสา (อุปกรณ์ตามรูป)
 

ชุดที่ 1 
ราคา 750 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)  

-  ประกอบมาแล้วจากจีน
- ใช้กับไฟ 9-12 โวลต์ 
- ระยะทางการส่งสัญญาณ 50-100 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสายอากาศที่ใช้ รวมไปถึงความไวของเครื่องรับ
- ถ้าใช้เสาสไลต์ไม่ควรใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิชชิ่ง  จะมีเสียงบื่อรบกวน
- ปรับความถี่ ได้จากหน้าจอ ตั้งแต่ 88.00 - 108.00 MHz โดยปรับครั้งละ 0.1 MHz
ชุดที่ 2 
ราคา 650 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 

- ประกอบในไทย แผ่นปริ้นซ์ถูกปรับปรุงใหม่ โดยย้ายตำแหน่ง LED มาด้านหน้า เพื่อสะดวกในการลงกล่อง

- ใช้กับไฟ 9-12 โวลต์  หรือ 5 โวลต์ (โปรดระบุแรงดันที่ต้องการ)
- ระยะทางการส่งสัญญาณ 50-100 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสายอากาศที่ใช้ รวมไปถึงความไวของเครื่องรับ
- ถ้าใช้เสาสไลต์ไม่ควรใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิชชิ่ง  จะมีเสียงบื่อรบกวน
- ปรับความถี่ ได้โดย Dip Switch  14 ช่องความถี่ ตามตาราง

ชุดที่ 3 
ราคา 850 บาท

-  ประกอบในไทย  แผ่นปริ้นซ์ถูกปรับปรุงใหม่ โดยย้ายตำแหน่ง LED มาด้านหน้า เพื่อสะดวกในการลงกล่อง
- ใช้กับไฟ 9-12 โวลต์ 
- ระยะทางการส่งสัญญาณ 50-100 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสายอากาศที่ใช้ รวมไปถึงความไวของเครื่องรับ
- ถ้าใช้เสาสไลต์ไม่ควรใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิชชิ่ง  จะมีเสียงบื่อรบกวน
- ปรับความถี่ ได้จากหน้าจอ ตั้งแต่ 88.00 - 108.00 MHz โดยปรับครั้งละ 0.1 MHz