13 มกราคม 2559

หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box และอื่น ๆ

หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box และอื่น ๆ

หม้อแปลงตัวละ 75 บาท
แผ่น PCB 50 บาท
ค่าส่งคิดครั้งละ 50 บาท