13 มกราคม 2559

หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box และอื่น ๆ

หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box และอื่น ๆ

สั่งซื้อคลิกที่นี่ http://www.radio-diy.com/p/25