05 มีนาคม 2558

ชุดคิตเครื่องส่ง FM ใช้ IC BH1415F + หน้าจอปรับความถี่ได้ละเอียด 0.1MHz

ชุดคิตเครื่องส่ง FM ใช้ IC BH1415F +  หน้าจอปรับความถี่ได้ละเอียด 0.1MHz ระยะทาง 100 เมตรในที่โล่ง วงจรเดียวกับ 
http://hs8jyx.blogspot.com/2015/01/fm-100-pll-bh1417f.htmlราคาชุดคิตเครื่องส่ง
เฉพาะชุดคิตพร้อมส่ง ( BH1417F)   450 บาท 
ชุดคิต (BH1415F) + หน้าจอพร้อมส่ง      650 บาท
ถ้าต้องการเสาเพิ่ม + 75 บาท
เฉพาะแผ่น PCB + IC BH1417F + DIP SW พร้อมส่ง  = 200 บาท   ชุดคิตเป็นชุดอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ประกอบต้องเอาไปประกอบเองนะครับ