12 พฤศจิกายน 2560

วงจรลดแรงดัน 4-38 โวลต์ 8A แบบมีมิเตอร์วัดแรงดันในตัว

  • ใช้สำหรับลดแรงดันไฟฟ้า ไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟออกให้สูงกว่าไฟเข้าได้
  • ไฟเข้า 4 - 38 โวลต์ 
  • ไฟออก 1.25 - 36 โวลต์
  • แรงดันไฟเข้าต้องสูงกว่าแรงดันไฟออกอย่างน้อย 2 โวลต์
  • กระแสสูงสุด 8 A
  • กำลังสูงสุด 250 วัตต์


สั่งซื้อคลิกที่นี่