30 มีนาคม 2560

LED Field Strength Meter 1-500 MHz เครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

LED Field Strength Meter เครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเครื่องมือแบบง่าย ๆ แสดงความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ เราสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบเช่น ใช้ในการปรับแต่งสายอากาศ ใช้เปรียบเทียบอัตราการขยายของสายอากาศแต่ละชนิด ดูรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นต้น

  • ความถี่ใช้งาน 1 - 500 MHz
  • แรงดันไฟเลี้ยงวงจร 7-12 V
  • แสดงผลความแรงด้วย LED 10 ระดับ
  • ผลการวัดเป็นแค่การเปรียบเทียบถึงระดับความแรงของสัญญาณ
  • เป็นชุดคิทลูกค้าต้องเอาไปบัดกรีเอง และที่สำคัญด้านล่างแผ่นวงจรจะมีไอซีแบบ SMD ตัวค่อนข้างเล็ก ลูกค้าต้องมีความมั่นใจว่าสามารถบัดกรีได้ (ไม่เหมาะกับลูกค้าที่จับหัวแร้งเป็นครั้งแรก)

Download ข้อมูลการประกอบแบบ PDF

สั่งซื้อคลิกที่นี่


สำหรับสถาบันการศึกษาต้องการนำไปฝึกการประกอบและทดลองวิชาสายส่งสายอากาศจำนวนมากกรุณาติดต่อทางไลน์นะครับ

การปรับแต่ง

หลังจากประกอบเสร็จและดูความเรียบร้อยของวงจรแล้ว จ่ายไฟ 7-12 โวลต์ให้กับวงจร (เจ็กไฟด้านในเป็นบวก ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจ่ายไฟนะครับ วงจรนี้ไม่มีการป้องกันไฟผิดขั้ว) ปรับ Trimpot 100K จนกระทั่งไฟ LED ดวงแรกสุดติดสว่าง ขณะที่ไม่ต่อสายอากาศ เป็นอันใช้ได้ 
การบัดกรีไอซี AD8307 โปรดสังเกตขาและบัดกรีด้วยความระมัดระวัง การใส่ LED ต้องให้ถูกด้านด้วยนะครับ