19 มกราคม 2560

ชุดคิทวงจรสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดด้วยแสง

ชุดคิทวงจรสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดด้วยแสง

ราคา 230 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง


- ตัววงจรใช้แรงดันไฟเลี้ยง 12 โวลต์
- จะให้วงจรทำงานเมื่อมีแสง หรือทำงานเมื่อไม่มีแสงก็ได้โดยการกดสวิตช์เลือก
- วงจรหน่วงเวลาการปิด 3-5 วินาทีโดยประมาณ
- ปรับความไวในการรับแสงได้โดยปรับที่ Trimpot (ตัวนี้สามารถปรับได้ถึง 25 รอบ)