13 มีนาคม 2561

หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box (แบบบัดกรีแล้ว)

  • หม้อแปลง 600:600 โอห์ม สำหรับ Audio interface - DI-Box
  • ใช้สำหรับ interface ระหว่างวิทยุสื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้
  • ขนาดของแผ่นวงจร 45 x 30 mm.
  • มี C 470pF ขนานกับหม้อแปลงทั้ง 4 ตัวเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงลงกราวด์
  • สินค้าเป็นแบบบัดกรีมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกับรูปที่โชว์

 สั่งซื้อคลิกที่นี่