29 มิถุนายน 2558

ชุดวงจรขยายเสียง 15+15 วัตต์ ใช้ไฟ 12 โวลต์ TDA7297 เล่น mp3 (8-320Kbps) ได้

ชุดวงจรขยายเสียง 15+15 วัตต์ ใช้ไฟ 6-12 โวลต์  (แนะนำให้ใช้ไฟ 12 โวลต์) ไอซีขยายเบอร์ TDA7297 เล่น mp3  (8-320Kbps) ได้ในตัว มีรีโมท + ถ่าน สามารถจำเพลงสุดท้ายได้

350 บาท รวมค่าส่งแล้ว
อุปกรณ์ตามรูป 

สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิก 

 การต่อสายควบคุมS1 = เล่น / หยุดชั่วคราว
S2 = เล่นตามลำดับ / สุ่มเพลง
S3 = เลือกเพลง + / ถ้ากดค้างจะเป็นการเพิ่มเสียง
S4 = เลือกเพลง - / ถ้ากดค้างจะเป็นการลดเสียง