02 ธันวาคม 2558

วงจรควบคุมอุณหภูมิ ขนาดเล็ก

วงจรควบคุมอุณหภูมิ ขนาดเล็ก
เมื่ออุณหภูมิสูงถึงค่าที่กำหนดไว้ รีเลย์จะต่อวงจร และเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงรีเลย์ก็จะตัดวงจร สามารถนำไปประยุกต์กับวงจรควบคุมความเย็น/ รักษาอุณหภูมิ

ราคา 270 บาท รวมค่าส่งแล้ว
สั่งซื้อ คลิกที่นี่
ขนาดแผ่นวงจร 40X48 mm 

  •  ช่วงอุณหภูมิ  -50~110°C
  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลต์ DC ถ้าใช้ไฟต่ำกว่า 9 โวลต์ หน้าจออาจจะติดแต่รีเลย์ไม่ทำงานนะครับ
  • ถ้าหน้าจอโชว์ LLL แสดงว่าไม่ได้ต่อตัว Sensor  หรือหลวม
  • ถ้าหน้าจอขึ้น  - - - แสดงว่าอุณหภูมิ สูงเกินไปจนวงจร protection ทำงาน
  • รีเลย์ทนกระแสได้ 10 A  
  • สามารถเลือกได้ว่าให้วงจรทำงาน หรือหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด 
รูปตัวอย่างการต่อใช้งาน


ตัวอย่างการต่อใช้งานในกรณีที่ต้องการต่อกับมอเตอร์ 12 โวลต์


ตัวอย่างการต่อใช้งานในกรณีที่ต้องการต่อกับมอเตอร์ 220 โวลต์การใช้งาน 

 เมื่อต่อวงจรทุกอย่างถูกต้องแล้ว เปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอจะโชว์อุณหภูมิของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ถ้าวัดความร้อนของน้ำ ก็จะโชว์อุณหภูมิของน้ำ ให้เราตั้งค่าอุณหภูมิที่เราต้องการให้วงจรเริ่มทำงาน โดยการกดปุ่ม SET ตัวเลขหน้าจอจะกระพริบ กด + หรือ - เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ เมื่อได้ค่าแล้ว กด SET อีกครั้ง หน้าจอจะกลับมาโชว์อุณหภูมิปกติ
ค่าเดิมของโรงงานจะตั้งให้วงจรทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงถึงจุดที่กำหนด แต่ถ้าเราต้องการจะให้วงจรทำงานกลับกัน คือหยุดทำงานเมื่อ
อุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด สามารถตั้งค่าได้ดังรูปด้านล่าง

 เราจึงสามารถประยุกต์ใช้วงจรนี้ได้ทั้งควบคุมความร้อนและความเย็น
ทดลองวัดอุณหภูมิห้องเทียบกับเครื่องวัดตัวอื่น ๆ ถือว่าใกล้เคียงกัน (ค่าเดิมจากโรงงาน) แต่ในกรณีที่เราไม่พอใจอยากให้ค่าที่อ่านได้ตรงกับเครื่องมือวัดที่เรามีเราสามารถปรับค่า offset ของอุณหภูมิได้ดังรูป