01 กุมภาพันธ์ 2560

ชุดคิท Transistor Tester ตัวต้านทาน ขดลวดและอื่น ๆ


ชุดคิท Transistor Tester 
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง
ราคา 400 บาท รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว

- ไฟเลี้ยงวงจร 5.5-12 โวลต์ สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 9 โวลต์ได้
 - วัดขดลวดในช่วง  0.01mH~20H
- วัดคาปาซิเตอร์ในช่วง 25pF~100mF (หรือ 100,000uF) 
- วัดความต้านทาน 0.1 Ohm - 50 M Ohm
- กดปุ่ม Power & Test สั้น ๆ เพื่อเปิดและ ทำการวัดค่าอุปกรณ์ และกดปุ่มค้างไว้จะเข้าเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ
- เมื่อไม่มีการใช้งานสักครู่วงจรจะปิดหน้าจอ เพื่อประหยัดพลังงาน

คู่มือการประกอบรายการอุปกรณ์ในชุดคิท ตามรูป
วัดทรานซิสเตอร์


 วัดตัวต้านทาน


 วัด C 0.1uF  หรือ 100nFวัด C 100uF


 วัดไดโอด 1N4007วัด LEDวัดขดลวด