05 มีนาคม 2560

ชุดคิทวงจรกำเนิดความถี่เสียง แบบ DDS

ชุดคิทวงจรกำเนิดความถี่เสียง แบบ DDS สำหรับทดลอง ซ่อมสร้างวงจรเครื่องเสียง

  • ใช้ผลิตความถี่ในช่วง 1 ถึง 65.535 KHz
  • ใช้แรงดันไฟ  + 5 V, GND, -12V และ +12V
  • สามารถปรับความถี่ Step ละ 1, 10, 100, 1000, 10000Hz
  • คู่มือวงจร

 ราคา 450 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว