14 มีนาคม 2559

สายนำสัญญาณ RG316 ยาว 3 เมตรสำหรับ เครื่องส่งวิทยุ FM ติดรถยนต์

สายนำสัญญาณ RG316 ยาว 3 เมตรสำหรับ เครื่องส่งวิทยุ FM ติดรถยนต์ เจ็กด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ และอีกด้านเป็นตัวเมียสำหรับยึดกับแท่น

ราคา 300 บาท
ค่าส่ง 50 บาท