14 มีนาคม 2559

สาย Coaxial 50 โอห์ม เบอร์ RG178 สำหรับเดินในเครื่อง

สาย Coaxial  50 โอห์ม เบอร์ RG178 สำหรับเดินในเครื่อง
เมตรละ 25 บาท