12 มกราคม 2559

เครื่องส่ง FM BH1417F แบบประกอบเสร็จแต่ยังไม่ลงกล่อง


เครื่องส่ง FM  ใช้ไอซีเบอร์ BH1417F แบบประกอบเสร็จแล้วแบบในรูปแต่ยังไม่ลงกล่อง 
ปรับความถี่ได้ 14 ช่องความถี่ โดย DIP Switch
ขนาดแผ่นวงจร 4 X 6.5 cm.
ส่ง 50-150 เมตร ขึ้นอยู่กับสายอากาศที่ใช้ และพื้นที่ ที่ออกอากาศ
ใช้ไฟเลี้ยง 5-6 โวลต์
ราคา 450 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 

(การปรับความถี่ทำเหมือนกับรุ่นนี้) 


ตัวอย่าง ถ้าปรับสวิตช์แบบในรูป จะส่งออกที่ความถี่ 88.5 MHzสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
กล่องเอนกประสงค์ 
สายอากาศแบบต่าง ๆ
ชุดแปลงไฟ 5V USB 2 แอมป์