11 มกราคม 2559

ไขควงจูน แบบเซรามิค สำหรับงานวิทยุ

ไขควงจูน แบบเซรามิค สำหรับงานวิทยุ
มี 3 ขนาด 
CD-15 ปากแบน ขนาด 1.3 mm.
CD-20 ปากแบน ขนาด 1.8 mm.
CD-25 ปากแบน ขนาด 2.6 mm.
ตัวละ 100 บาท ค่าส่งครั้งละ 50 บาท