12 มกราคม 2559

เครื่องส่ง FM 14 ช่องความถี่ แบบลงกล่องแล้ว

เครื่องส่ง FM 14 ช่องความถี่ แบบลงกล่องแล้ว
ใช้กับไฟ 12 โวลต์ 
ราคาเฉพาะตัวเครื่อง 850 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 
ฝาหน้า - หลังทำจากแผ่น PCB (แผ่นปริ้นซ์)
การปรับความถี่ โดย dip switch ต้องเปิดฝาเครื่องออกมา
การปรับความถี่ เช่นเดียวกับรุ่นนี้


ความถี่ 14 ช่องที่ใช้งานได้มีดังตารางนี้ 


ตัวอย่างการปรับความถี่ ถ้าปรับแบบในรูปจะส่งออกอากาศที่ความถี่ 88.5 MHz