07 มกราคม 2559

ชุดแปลงไฟ 5V USB 2 แอมป์

ไฟขาเข้าอยู่ในช่วง 7-24V
ไฟขาออก 5 โวลต์ (ในการใช้งานจริง4.9-5.4 โวลต์ ขึ้นอยู่กับโหลด)
กระแสสูงสุด 3 แอมป์ แต่ถ้าใช้แบบต่อเนื่องควรใช้แค่ 2 แอมป์
ราคา 100 บาท
ค่าส่ง 50 บาท (ถ้าสั่งพร้อมกับอุปกรณ์อย่างอื่นจะไม่คิดค่าส่ง)