09 ธันวาคม 2559

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม 7 ทรานซิสเตอร์ DS05-7B

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุเอเอ็ม 7 ทรานซิสเตอร์ DS05-7B 
เป็นชุดคิทที่พัฒนามาจากวิทยุเอเอ็ม 6 ทรานซิสเตอร์ ตัวนี้ 
http://krabi-tvrepair.blogspot.com/2015/09/6-am-6-transistors.html

ราคา 350 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

สั่งซื้อคลิกที่นี่

เมื่อบัดกรีทุกอย่างแล้ว ตรวจสอบจุด A B C D ด้วยว่าเชื่อมต่อกันแล้วหรือยัง จุดเหล่านี้เป็นจุดเชื่อมต่อไฟเลี้ยงไปยังทรานซิสเตอร์ แต่ละตัว 
การปรับหม้อแปลง IF แบบละเอียด

  • ปรับจูนความถี่ของเครื่องรับวิทยุจนรับสัญญาณเสียงได้
  • จากนั้นต่อโวลต์มิเตอร์ วัดแรงดันที่ โวลลุ่ม โดยให้สาย ดำ แดง เป็นแบบในรูป 
  • ใช้ไขควงจูนแบบพลาสติกปรับหม้อแปลง IF ทั้ง 3 ตัวอย่างช้า ๆ สลับกันจนกระทั่งอ่านค่าแรงดันได้สูงสุด (อย่าปรับแรงมากหม้อแปลงอาจจะแตกได้) เพื่อให้การรับสัญญาณแรงที่สุด เราต้องปรับตำแหน่งของแกนให้เหมาะสม โดยเปิดรับสัญญาณสถานีที่ไม่แรงมาก แล้วค่อย ๆ เลื่อนแกนไปซ้ายหรือขวาอย่างช้า ๆ จนกระทั่งรับสัญญาณได้แรงที่สุด รูปแสดงการต่อสายอากาศ (loop stick antenna)
ให้ใช้โอห์มมิเตอร์วัดแยกขดลวดออกมาเป็นสองชุดโดยที่

 ชุดแรกจะเป็นขดลวดที่มีจำนวนรอบมาก ต่อเข้ากับขา 1 - 2 
และอีก 2 เส้นที่เหลือจะมีรอบน้อยกว่า ต่อกับขา 3 และ 4 ดังรูปทดลองเพิ่มสายอากาศเพื่อการรับสัญญาณที่ดีกว่า (วิทยุ AM จะรับสัญญาณได้ดีในเวลากลางคืนนะครับ)