12 มกราคม 2559

เครื่องส่ง FM 88-108 MHz 200 เมตร

เครื่องส่ง FM 88-108 MHz ระยะทางการส่งสัญญาณ 200 เมตร 
 (การส่งสัญญาณจะไกลหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับสายอากาศที่ใช้,ความสูงของสายอากาศ,ความไวของเครื่องรับ และพื้นที่ที่ใช้ออกอากาศด้วย)

กำลังส่ง 0.1 วัตต์ ใช้กับไฟ 12 โวลต์
ราคา 1450 บาท รวมค่าส่งแล้ว (EMS)

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
  • ตัวเครื่อง 
  • สายเจ็ก 
  • เสาสไลต์
  • อเดปเตอร์ 12โวลต์ 1 แอมป์ (แบบลิเนีย)

 การเพิ่มระยะทางการส่งให้ไกลขึ้น สามารถทำสายอากาศใหม่ แบบง่าย ๆ ได้หลายแบบ 
ตัวอย่าง http://hs8jyx.blogspot.com/2016/01/j-pole-fm.html
และ http://hs8jyx.blogspot.com/2015/05/fm.html