11 พฤศจิกายน 2559

ชุดคิท วงจรวัดความถี่ 1Hz-50MHz

ชุดคิท วงจรวัดความถี่ 1Hz-50MHz + วัดแร่ Crystal พร้อมกล่องอะคริลิค ใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์จาก USB หรือ 5-12 โวลต์ จาก power supply ก็ได้

ราคา 450 บาท (แบบมีกล่อง)
 ราคา 350 บาท (แบบไม่มีกล่อง)

ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีและประกอบเอง

 จากการทดลองวงจรพบว่า การวัดความถี่ช่วงสูงไม่ดีนัก ข้อแนะนำคือให้เปลี่ยน R3 จาก 10K เป็น 1K จะสามารถทำงานได้ดี