13 ธันวาคม 2559

ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลอง

ชุดคิทวิทยุ รับ - ส่ง เพื่อการทดลองของสถาบันการศึกษา


ความถี่ในการรับส่ง 40.7 MHz ระบบ FM
ใช้กับแรงดัน 6 โวลต์ 
สามารถปรับระดับเสียงและ SQL. ได้ 
ระยะทางการรับส่ง ทดลองโดยใช้สายไฟยาวประมาณ 1 เมตรไฟสายอากาศสามารถรับส่งกันได้ มากกว่า 100 เมตรในที่โล่ง
ราคา

1 ชุด ชุดละ 850 บาท
2-5 ชุด ชุดละ 825 บาท
6-10 ชุด ชุดละ 800 บาท
10 ชุดขึ้นไป 775 บาท

ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว 
ใน 1 ชุดจะประกอบด้วยภาครับและภาคส่ง

สั่งซื้อคลิกที่นี่ 

 ภาครับ
 Schematic ภาครับ


 ภาครับเมื่อประกอบแล้ว


 ภาคส่ง


Schematic สำหรับภาคส่ง

การทำงานของภาคส่งอย่างคร่าว ๆ

V1, V2 = ทำหน้าที่เป็นปรีไมค์ ขยายสัญญาณจาก Condenser Mic. ให้แรงพอที่จะนำไปใช้งาน
V3 = ทำหน้าที่ผสมคลื่นแบบ FM โดยใช้ความถี่ จากแร่ Crystal 13.567 MHz จากนั้นจูนเอาเฉพาะ Harmonic ที่ 3 หรือความถี่ 40.7 MHz โดย C9 และ L1 (13.567 X 3 = 40.701 MHz)
V4 = Driver ขยายสัญญาณขึ้นระดับหนึ่ง ที่ขา C เป็นวงจรจูนความถี่ เช่นเดียวกัน คือ C13 และ L2
V5 =  RF Power ขยายสัญญาณให้แรงก่อนออกอากาศ
L5,L6,C19,C20,C21 = เป็นวงจร Low pass filter  กรองให้เฉพาะความถี่ที่ต่ำกว่าผ่านไปได้

IC1 = เป็นตัวกำเนิดเสียง ไซเรน กรณีที่เราต้องการส่งเสียงนี้ออกอากาศ (โดยการเลื่อน Switch K1)


ภาคส่งเมื่อประกอบเสร็จแล้ว