15 พฤศจิกายน 2559

วงจรวัดความถี่ 1 MHz ~ 1.1 GHz

วงจรวัดความถี่ 1 MHz ~ 1.1 GHz 

ราคา 450 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMSแล้ว)

แรงดันที่ใช้ 6-9 โวลต์ ไม่ควรใช้แรงดันเกินกว่านี้ (ถึงแม้ในคู่มือบอกว่าใช้ได้ถึง 12 โวลต์ก็ตาม)
ความถี่ที่อ่านจากหน้าจอ  0 ~ 999.9999 MHz ส่วนความถี่สูงกว่านี้ (1.1GHz) ได้จากการลบ IF การต่อไฟเลี้ยงวงจร  การตั้งความถี่ OFFSET สำหรับ บวกหรือลบความถี่ IF (การวัดความถี่ทั่วไปไม่ต้องตั้งค่านี้) 

1.กด SET จะเข้าเมนู
2.พิมพ์ค่าความถี่ที่ต้องการ จากค่าเดิม 000.000 เป็นความถี่ที่ต้องการเช่น ถ้า IF มีค่า 10.7 MHz ให้ใส่ค่า 010.700 เป็นต้น
3. เมื่อได้ค่าที่ต้องการ กด  SET อีกครั้ง จะออกจากเมนูถ้าต้องการ บวก/ลบ IF  ให้กด SET 2 ครั้ง และกด ENTER เพื่อเลือก  บวก /ลบ ตามต้องการ

ตัวอย่างการวัดความถี่ นำเครื่องวัด/สายวัด ไปวางไกล้ ๆ เครื่องส่งวิทยุ FM ขนาดเล็ก