12 มีนาคม 2559

วงจรแปลงไฟ DC - DC ปรับไฟออกได้ 12-80 โวลต์


วงจรแปลงไฟ DC - DC ปรับไฟออกได้ 12-80 โวลต์
แรงดันไฟขาเข้า 12 - 60 VDC (ไฟเข้าน้อยกว่านี้วงจรจะไม่ทำงาน)
แรงดันไฟขาออก 12-80 VDC
ความถี่ในการทำงาน 150 KHz
กระแส 10 A (ต่อเนื่อง) 15 A (สูงสุด จำเป็นต้องติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม) 

มีวงจรป้องกันกระแสเกิน (ลัดวงจร) สามารถปรับกระแสได้

ราคา  450 บาท (รวมค่าส่ง EMS แล้ว)