07 มีนาคม 2557

เครื่องวัดขดลวด/คาปาซิเตอร์ LC100A
ใช้ไฟ + 5 โวลต์
 (อย่าเกินนะครับ) จาก Adapter หรือจาก USB ก็ได้
การวัด LC จะแบ่งออกเป็น 2 ย่าน เพื่อความละเอียด
ราคา 800 บาท (รวมค่าส่ง EMS แล้ว)
 
พร้อมสาย USB + ปากคีบ

 
วัด C ค่าน้อยในช่วง: 0.01 pF - 10uF
วัดขดลวดค่าน้อยในช่วง 0.001 uH - 100mH


วัดขดลวดค่ามากในช่วง 0.001 mH - 100H
วัด C ค่ามากในช่วง 1uF-100mF
 


ตัวอย่าง
เปิด เครื่องวัด ...ก่อนวัดขดลวด นำปลายสายทั้งสองมาแตะกัน แล้วกดปุ่มสีแดง (Zero) หน้าจอจะโชว์ CALCULATING… กดค้าง 2 วินาทีจะขึ้นคำว่า CALCULATING…OK รออีกนิดหน้าจอจะโชว์
"DATA SAVED" จากนี้ก็นำไปใช้วัดได้ครับ .. การวัด C ทำแบบเดียวกันแต่ไม่ต้องเอาปลายสายวัดมาแตะกัน

การวัด C แบบมีขั้ว สายสีแดงสำหรับขั้วบวก สีดำสำหรับขั้วลบ ถ้า C มีค่ามากกว่า 10uF ใช้เวลาในการวัดมากกว่า 1 วินาที  ถ้า C มีค่ามากกว่า 100uF ใช้เวลาในการวัดมากกว่า 7-8 วินาที 

ก่อนการวัด C ค่าสูง ต้องแน่ใจว่าทำการ discharged ไฟออกจาก C แล้วนะครับ ไม่งั้นวงจรอาจจะพังได้