07 มกราคม 2559

วัดความถี่ 1-999.999 MHz จอสีฟ้า


วัดความถี่ 1-999.999 MHz จอสีฟ้า
ราคา 600 บาทรวมค่าส่งแล้ว
มี 2 ชุดครับ (08 มกราคม 2559)