31 ธันวาคม 2558

สายอากาศเครื่องส่ง FM ราคาประหยัด พร้อมสายนำสัญญาณ 15 เมตร

สายอากาศเครื่องส่ง FM ราคาประหยัดแบบ Quarter wave สำหรับติดตั้งประจำที่ 
พร้อมสายนำสัญญาณ 15 เมตร
850 บาท รวมค่าส่งแล้ว