27 ธันวาคม 2559

ชุดคิท ตลับเมตรอิเล็กทรอนิกส์ (อัลตราโซนิก)

ชุดคิท ตลับเมตรอิเล็กทรอนิกส์ (อัลตราโซนิก)
ใช้กับไฟ DC 5V 
สามารถวัดได้ในช่วง 0.25 - 4 เมตร
ราคา 300 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว)
เป็นชุดคิท ต้องเอาไปบัดกรีเอง