12 พฤศจิกายน 2558

Clamp Filters (Ferrite Core with Case) สำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนในสายสัญญาณ

Clamp Filters (Ferrite Core with Case) สำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนในสายสัญญาณเบอร์ ZCAT2436-1330
เหมาะกับสายขนาด 10-13mm.

 Datasheet
แกนละ 50 บาท 
ค่าส่งครั้งละ 50 บาท