19 พฤศจิกายน 2558

ชุดควบคุมพัดลมระบายความร้อน 12V

ชุดควบคุมพัดลมระบายความร้อน 12V พัดลมจะทำงานเมื่อความร้อนถึงกำหนด 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ power supply ได้
300 บาท รวมค่าส่งแล้ว


1 ไฟ + 12โวลต์
2 ไฟ - 12 โวลต์
3 พัดลม +
4 พัดลม -
5 เชื่อมต่อไปยังเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
6 เลือกโหมดการทำงาน 

A = เมื่อร้อนมากขึ้นความเร็วจะเพิ่มขึ้น 
F = เมื่อร้อนความเร็วในการหมุนค่อนข้างคงที่
7 ปรับอุณหภูมิเริ่มต้นที่พัดลมทำงาน