23 ตุลาคม 2558

ชุดคิทเครื่องรับวิทยุ AM 7 ทรานซิสเตอร์


ชุดคิตเครื่องรับวิทยุ AM  7 ทรานซิสเตอร์ ราคา 350 บาท พร้อมส่ง