22 ตุลาคม 2559

PIC Microcontroller Programming โปรแกรมไอซี PIC

PIC Microcontroller Programming  โปรแกรมไอซี PIC

450 บาท รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว




 Driver https://buyhere22.com/components/k150/


หน้าตาโปรแกรม


ตัวอย่าง IC ที่ใช้ได้

10series:
 PIC10F200* PIC10F202* PIC10F204* PIC10F206*
 PIC10F220* PIC10F222*


12Cseries:
 PIC12C508  PIC12C508A PIC12C509  PIC12C509A
 PIC12C671  PIC12C672  PIC12CE518 PIC12CE519
 PIC12CE673 PIC12CE674

12Fseries:
 PIC12F509  PIC12F629   PIC12F675  PIC12F683

16Cseries:
 PIC16C505  PIC16C554  PIC16C558  PIC16C61
 PIC16C62   PIC16C62A  PIC16C62B  PIC16C63
 PIC16C63A  PIC 16C64  PIC16C64A  PIC16C65
 PIC16C65A  PIC16C65B  PIC16C66   PIC16C67 
 PIC16C620  PIC16C620A PIC16C621  PIC16C621A
 PIC16C622  PIC16C622A PIC16C71   PIC16C71A
 PIC16C72   PIC16C72A  PIC16C73   PIC16C73A
 PIC16C73B  PIC16C74   PIC16C74A  PIC16C74B
 PIC16C76   PIC16C77   PIC16C710  PIC16C711
 PIC16C712  PIC16C716  PIC16C745  PIC16C765
 PIC16C773  PIC16C774  PIC16C84

16Fseries:
 PIC16F54     PIC16F57*   PIC16F59*    PIC16F627   
 PIC16F627A   PIC16F630   PIC16F631    PIC16F648A  
 PIC16F676    PIC16F677   PIC16F684    PIC16F685*
 PIC16F687*   PIC16F688   PIC16F689*   PIC16F690* 
 PIC16F72     PIC16F73    PIC16F74     PIC16F76  
 PIC16F77     PIC16F737   PIC16F747    PIC16F767 
 PIC16F777    PIC16F83    PIC16F84     PIC16F84A 
 PIC16F87     PIC16F88    PIC16F818    PIC16F819 
 PIC16F870    PIC16F871   PIC16F872    PIC16F873 
 PIC16F873A   PIC16F874   PIC16F874A   PIC16F876  
 PIC16F876A   PIC16F877   PIC16F877A   PIC16F913  
 PIC16F914    PIC16F917

18series:
PIC18F242    PIC18F248    PIC18F252    PIC18F258   
PIC18F442    PIC18F448    PIC18F452    PIC18F458   
PIC18F1220   PIC18F1320   PIC18F2220   PIC18F2320
PIC18F2321   PIC18F2410   PIC18F2331   PIC18F2450  
PIC18F2455   PIC18F2480   PIC18F2510   PIC18F2520  
PIC18F2550   PIC18F2580   PIC18F2431   PIC18F2585  
PIC18F2610   PIC18F2620   PIC18F2680   PIC18F4220  
PIC18F4320   PIC18F6525   PIC18F6621   PIC18F8525  
PIC18F8621   PIC18F2331   PIC18F2431   PIC18F4331  
PIC18F4431   PIC18F2455   PIC18F2550   PIC18F4455  
PIC18F4580   PIC18F2580   PIC18F2420   PIC18F2520  
PIC18F2620   PIC18F6520   PIC18F6620  PIC18F6720  

PIC18F6585