31 ธันวาคม 2558

สายอากาศติดรถยนต์สำหรับเครื่องส่ง FM 88-108 MHz ปรับความยาวได้

สายอากาศติดรถยนต์สำหรับเครื่องส่ง FM  88-108 MHz ปรับความยาวได้ตามความถี่ใช้งาน 

สายอากาศ + ฐานแม่เหล็ก พร้อมสายนำสัญญาณ
ราคา 1300 บาท   (รวมค่าส่งแล้ว)


ปรับความยาวรวมของสายอากาศโดยการยืด - หด ท่อนปลาย แล้วขันน็อตให้แน่น 

ความยาวท่อนปลาย L  สามารถดูได้ตามตารางนี้


(ความถี่ต่ำกว่าสายอากาศจะยาวกว่า)