10 ธันวาคม 2559

PAM8610 ชุดขยายเสียง 10+10 วัตต์ ไฟเลี้ยง 12 โวลต์

PAM8610 ชุดขยายเสียง 10+10 วัตต์ 
ไฟเลี้ยง 7-15 โวลต์ แนะนำที่ 12 โวลต์

ราคา 275 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว