11 พฤศจิกายน 2559

บอร์ดภาคจ่ายไฟเอนกประสงค์ 12 โวลต์ 3.6A และ 5 A

บอร์ดภาคจ่ายไฟเอนกประสงค์ 12 โวลต์  3.6A  และ 5 Aขนาด 3.6 A
ราคา 200 บาท
ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท
ขนาด 5 A
ราคา 230 บาท
ค่าจัดส่ง 50 บาท