18 ตุลาคม 2559

TDA7498 ไอซีภาคขยายเสียง 100 +100 วัตต์

TDA7498 ไอซีภาคขยายเสียง 100 +100 วัตต์ 
ราคาตัวละ 150 บาท
ค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท (EMS)