22 กันยายน 2559

วงจรแปลงไฟ DC -DC 150 วัตต์

วงจรแปลงไฟ DC -DC 150 วัตต์ 

แรงดันไฟขาเข้า 10 - 32 โวลต์
แรงดันไฟขาออก 15 - 35 โวลต์ 

กระแสไฟขาออก สูงสุด 6 A (ถ้ากระแสเกิน 5 A จำเป็นต้องติดตั้งพัดลมระบายความร้อนเพิ่ม)

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น แปลงไฟรถยนต์ให้เป็น 19 โวลต์ เพื่อใช้กับ notebook เป็นต้น

ราคา 350 บาท (รวมค่าส่ง EMS แล้ว)