14 พฤษภาคม 2559

บอร์ด 715G3350-1-3 ของ ACER V193W V193WV

บอร์ด 715G3350-1-3
ของ ACER V193W V193WV

450 บาท รวมค่าส่ง EMS แล้ว