23 เมษายน 2559

ชุดขยายเสียง 120+120 วัตต์ ใช้ ไอซีเบอร์ TDA8950

ชุดขยายเสียง 120+120 วัตต์ คลาส D
ใช้ ไอซีเบอร์ TDA8950
ใช้ไฟเลี้ยง 18-24 โวลต์ (ต่อไฟสลับจากหม้อแปลงโดยตรง) 
แรงดันที่แนะนำ ให้หม้อแปลง  22-0-20 V  ขนาด 8 A
ขนาดของบอร์ด 95X75 mm.

ราคา 750 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 

Datasheet