16 มีนาคม 2559

วงจรแปลงไฟ 6.5~40 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ USB 2 แอมป์

วงจรแปลงไฟ 6.5~40 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ USB 2 แอมป์
ขนาดบอร์ด 58mm X 21mm X สูง 10mm

ราคา 100 บาท 
ค่าส่งครั้งละ 50 บาท (ถ้าสั่งพร้อมกับสินค้าตัวอื่นจะไม่คิดค่าส่ง)