05 มีนาคม 2559

ขยายเสียง 100 + 100 วัตต์ คลาสดี ใช้ TDA7498

ขยายเสียง 100 + 100 วัตต์ คลาสดี ใช้ TDA7498
ใช้แรงดันไฟเลี้ยงในช่วง DC 12V-32V
แนะนำให้ใช้กับแรงดันไฟ 24 โวลต์ 
กระแส 4 A (ขึ้นไป)
ขนาดบอร์ด ขนาดบอร์ด 64 mm X 90 mm
ราคา 400 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

สั่งซื้อแบบออนไลน์คลิกกำลัง / แรงดันไฟเลี้ยงของไอซี TDA7498TDA7498 
100 - watt + 100 - watt dual BTL class - D audio amplifier 

Features 
• 100 W + 100 W output power at THD = 10% with R L = 6 Ω and V CC = 36 V
• 80 W + 80 W output power at THD = 10% with R L = 8 Ω and V CC = 34 V 
• Wide -range single- supply operation (14 - 39 V) 
• High efficiency (η = 90%) 
• Four selectable, fixed gain settings of nominally 25.6 dB, 31.6 dB, 35.1 dB and 37.6 dB 
• Differential inputs minimize common- mode noise
• Standby and mute features
• Short -circuit protection
• Thermal overload protection
 • Externally synchronizable