07 มกราคม 2559

สายเจ็ก 3.5มม.มีแกนกันสัญญาณรบกวน

สายเจ็กสำหรับเครื่องส่ง มีแกนกันสัญญาณรบกวน ยาว 1.84 เมตร
เส้นละ 50 บาท

มี 30 เส้นครับ (08 มกราคม 2559)