18 พฤศจิกายน 2558

แผ่น PCB เอนกประสงค์อย่างดี ขนาด 7X9 CM

แผ่น PCB เอนกประสงค์อย่างดี ขนาด 7X9 CMหนา 1.6mm.
ราคาแผ่นละ 30 บาท